a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Seksjon for kart og oppmåling

Oppmåling - Klikk for stort bilete

Seksjonen har oppgåver innan fagområda:
kart, oppmåling og eigedomsskatt.

Dei mest prioriterte arbeidsoppgåvene:

- ny kartlegging og ajourføring av temakart

- oppmålingsforretning/deling av eigedomar

- sakshandsaming etter eierseksjonslova

- eigedomsskatt (utskriving, ajourføring, sekretariat for sakkunnig
  nemnd og sakkunnig klagenemnd)

- oppdatering av Matrikkelen (tidlegare GAB-registeret)

- adressetildeling

- innmåling og utstikkingsarbeid

- oppdatering av Nordfjordnett vedkomande Stryn kommune

- kundehandsaming

- innmåling og ajourføring av Stryn kommune sine VA-baser

Utstyr:

Leica GPS kjøpt 208, brukar SpiderNet, A0 Scanner - plottar der ein kan scanne, kopiere og plotte større teikningar/kart.

Kart på nett:

Nordfjordkommunane samarbeider om Nordfjordnett der ein kan få opp kart i Nordfjord via internett.

Kart i Nordfjord

Kart og oppmåling
AdresseTelefonTelefaksEpost
Tonningsgata 4, 6783 Stryn5787470057874701postmottak@stryn.kommune.no
Publisert av Anita Elin Myklebust. Sist endra 26.02.2015
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering