Publisert 22.09.2017

Nordfjord Miljøverk (Nomil) har avtale med RenoNorden om henting av avfall i Nordfjord. Som dei fleste kjenner til, er RenoNorden konkurs.

Trass konkursen vil RenoNorden halde fram med å drifte tømmerutene uten endringar fram til og med 28. september.

Det vert jobba med å få på plass ei varig løysing for innhenting av avfall i regionen, og vi kjem tilbake med meir informasjon så snart som mogeleg.

Følg med på www.nomil.no eller på Nomil si facebookside.

-Nordfjord Miljøverk- 

Første Førre | Neste Siste