Publisert 13.07.2017
Kommuneplan

 

I sak KS-034/17 den 16. mai 2017 vedtok kommunestyret, i medhald av § 11-15 i plan- og bygningslova, Kommunedelplan for Langeset-Stryn-Storesunde.

Første Førre | Neste Siste