a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages
Publisert 22.06.2016
Informasjon

Stryn vassverk har den siste tida hatt særs høgt forbruk. Holevatnet er fullt, utfordringa for vassverket er å få vatnet frå Holevatnet og ned til Tonningsetra og gjennom vassbehandlingsanlegget.

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering