a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages
Publisert 26.08.2016
Kommunevåpen (lite)

I samband med at UDI skal legge ned 7000 mottaksplassar over heile landet, vert Stryn Statlege mottak lagt ned. 

Ordførar Sven Flo stadfestar at kommunen har fått melding om nedlegginga, og at det vil bli ei styrt avvikling inn mot årskifte.

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering