a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages
Publisert 20.03.2017

Stryn kommune sin tiltaksstrategi for spesielle miljøverkemidlar i landbruket gjev retningslinjer for bruk av midlar til kulturlandskapstiltak, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogbruksplanlegging med miljøregistreringar.

Det kan søkjast tilskot til tiltak på landbrukseigedomar i aktiv drift.

 

Fleire opplysningar kan ein få ved å kontakte kommunen v/landbrukssjefen.

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering