Publisert 20.03.2017

Stryn kommune sin tiltaksstrategi for spesielle miljøverkemidlar i landbruket gjev retningslinjer for bruk av midlar til kulturlandskapstiltak, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogbruksplanlegging med miljøregistreringar.

Det kan søkjast tilskot til tiltak på landbrukseigedomar i aktiv drift.

 

Fleire opplysningar kan ein få ved å kontakte kommunen v/landbrukssjefen.

Første Førre | Neste Siste