a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Barnehagar og skular

Barnehagar og skular ligg under skule- og kulturetaten sitt ansvarsområde.  Barnehagebussen  - Klikk for stort bilete

Tur til Vinsrygg - Klikk for stort bilete Vikalida barnehage Det er 8 skular og 11 barnehagar i kommunen. To av barnehagane er private. Fem skular/barnehagar er organisert som oppvekstsenter, det vil seie at skule og barnehage er samla.
Kommunen har full barnehagedekning.
Fem  skular har skulefritidsordning.


Stryn har eit desentralisert skulemønster med mange små skular.
Det totale elevtalet er ca. 950.

 


Stryn kommune har mellom anna som mål:

- at alle elevar og barn skal få god opplæring ut frå eigne føresetnadar
- at alle elevar og barn skal ha eit godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing, vald og truslar
- at elevar og barn med minoritetsspråklege bakgrunn skal få god integrering
- at alle elevar og barn skal vere fysisk aktive

 

Les meir om skular og barnehagar i menypunkta til venstre.

Publisert av Hilde Lødøen. Sist endra 01.10.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering