a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Barnehagar og skular

 • Barnehagar og skular ligg under skule- og kulturetaten sittBarnehagebussen - Klikk for stort bilete
 • ansvarsområde. 
 • Det er 8 skular og 11 barnehagar i kommunen.
 • To av barnehagane er private.
 • Fem skular/barnehagar er organisert som oppvekstsenter,
  det vil seie at skule og barnehage er samla.
 • Kommunen har full barnehagedekning.
 • Fem skular har skulefritidsordning.
 • Stryn har eit desentralisert skulemønster med mange små skular.
   
 • Det totale elevtalet er ca. 950.
   

Stryn kommune har mellom anna som mål:

- at alle elevar og barn skal få god opplæring ut frå eigne føresetnadar
- at alle elevar og barn skal ha eit godt læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing,
vald og truslar
- at elevar og barn med minoritetsspråklege bakgrunn skal få god integrering
- at alle elevar og barn skal vere fysisk aktive

Les meir om skular og barnehagar i menypunkta til venstre.

Publisert av Hilde Lødøen. Sist endra 25.04.2017
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering