a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

MOT

Stryn kommune har vore MOT kommune sidan 2001 og vart pilotkommune i Lokal samfunn med MOT frå 2008. Prosjektet er vel i gong og ein byrja å få på plass mange av brikkene i tamburinen til LMM.
Organiseringa av LMM i kommunen vil verte nærare forklart under.

MOT - Klikk for stort bilete

Dette er MOT:
MOT er ein ideell og landsomfattande stifting. MOT sin visjon er å skape eit varmare og tryggare oppvekstmiljø for born og unge. Denne visjonen legg til grunn grunntanken som legg vekt på å styrke mennesker sitt mot til å ta vare på seg sjølv og kvarandre.

Vidare har MOT tre verdiar som er:
· MOT til å leve
· MOT til å bry seg
· MOT til å si nei


MOT si målsetning er som følgjande;
· Menneskjer som er bevisste og trygge til å ta og stå for egne val
· Miljø der eigne val og kvarandes skilnadar vert akseptert
· Miljø der menneske gjer kvarandre verdifulle og viktige 


MOT har tre program:
- MOT i ungdomsskule,
- MOT i den vidaregåande skule og
- MOT i fritid.


I Stryn kommune er
Myrtel Janne Thomassen, avd.leiar kultur - MOT-leiar
Ruth Mona Vik- MOT-koordinator

Vidare har vi 2 informatørar. Dette er:
Ruth Mona Vik,
Margun Lødemel
 

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering