a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Skule og opplæring

I Stryn kommune er det 8 skular, der 1 er rein ungdomsskule, 1 kombinert barne- og ungdomsskule, 1 rein barneskule og 5 der barneskule og barnehage samlokalisert.

 

 

 

Skulane i Stryn kommune

 Skular

 Rektor/ inspektør

 Info

 Tonning skule

 Postboks 205
 6781 Stryn
 tlf 57 87 06 00


 Rektor Per Helge Bø tlf. 57 87 06 03 
 epost: Per.Helge.Boe@stryn.kommune.no
 
 Inspektør Sissel Aabrekk tlf. 57 87 06 05
 epost: sissel.marie.aabrekk@stryn.kommune.no

 Inspektør Wenche Blaalid tlf. 57 87 06 04
 epost: Wenche.Blaalid@stryn.kommune.no
 
 

 1-7

 368 elevar 

 

   

 Stryn ungdomsskule

 Skulevegen 20,
 6783 Stryn
 tlf 57 87 29 50


 Rektor Karin Sæten tlf. 57 87 29 50
 epost: karin.saeten@stryn.kommune.no
 
 Inspektør Kari Nyberg tlf. 57 87 29 70
 epost: Kari.Nyberg@stryn.kommune.no

 Inspektør Jon Are Steen tlf. 57 87 29 80
 epost: jon.steen@stryn.kommune.no
 

 8-10

 196 elevar

 

 

 Rand skule
 og barnehage

 Bakkesvadet,
 6796 Hopland
 


 Rektor Ingvild Sætren tlf. 57 87 37 51
 epost: Ingvild.Setren@gs.stryn.kommune.no

 1-7

 15 elevar

 

 Nordsida skule
 og barnehage

 6795 Blaksæter
 tlf 57 87 45 50


 Rektor Sissel Svarstad tlf. 57 87 45 50
 epost: sissel-karin.svarstad@stryn.kommune.no
 

 1-7

 44 elevar

 

 Oppstryn skule
 og barnehage

 Vollsnes,
 6798 Hjelledalen
 tlf 57 87 40 20


 Rektor Bjørg Jorunn Vinsrygg Steen
 tlf. 57 87 40 21

 epost:     Bjorg.jorunn.vinsrygg.steen@stryn.kommune.no

 SFO: Marit Gjørven Berge tlf. 95 46 40 26 

 1-7

 21 elevar

 

 Olden skule

 Muri,
 6788 Olden
 tlf 57 87 39 00


 Rektor Reidar Bruland tlf. 57 87 39 02
 epost: Reidar.Bruland@stryn.kommune.no

 Inspektør Britt Lyslo Bøe tlf. 57 87 39 04
 epost: britt.boe@stryn.kommune.no

 Inspektør Terje Raftevold tlf. 57 87 39 03
 epost: terje.raftevold@stryn.kommune.no

 1-10

 
 179 elevar

 

 Vikane skule

 6793 Innvik
 tlf 57 87 41 55

 Rektor Anne Wathne tlf. 57 87 41 55
 epost: Anne.Wathne@gs.stryn.kommune.no
 1-7

 
 72 elevar

 

 Loen skule og barnehage

 6789 Loen
 tlf 57 87 08 00

 Rektor Jorunn Aa Myklebust tlf. 57 87 08 00
 epost: Jorunn.Myklebust@stryn.kommune.no
 1-7

 
 64 elevar

 

 

SFO Tonning skule

Kulturskulen

Stryn vaksenopplæringssenter

Stryn leirskule

Skulefritidsordninga (SFO)

PP-teneste for alle barn og unge

Skuleruta

Utleigeprisar skular og barnehagar

Publisert av Karen Stølen. Sist endra 20.09.2017
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering