a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Detaljregulering Hydla 3

Kommunevåpen (lite) - Klikk for stort bilete Melding om offentleg ettersyn i tida 12.09. - 24.10.2017 

Sektorutval for tekniske saker har vedteke at framlegg til detaljregulering for Hydla 3 skal leggast ut til offentleg ettesyn. (Sak TS-061/17 i møte 29.08.17).

Planen er avgrensa slik:
 

Mot nord: delar av turløypenettet og gjeldande reguleringsplanar for Hydla 2
Mot aust: gbnr. 46/113
Mot sør: gbnr 47/43, 44, 20
Mot vest: gbnr 48/4, 50/5

I samsvar med plan- og bygningslova 2008 § 12-11 blir framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i tida 12.09.17 - 24.10.17 på servicekontoret til Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Planframlegget med føresegner kan ein også sjå ved å gå inn på lenkja nedanfor, søk på nr 2016010.


Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Stryn kommune v/sektorutval for tekniske saker, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, eller på e-post: postmottak@stryn.kommune.no innan 24.10.17.
 

Publisert av Margunn Teige Sunde. Sist endra 11.09.2017
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering