Detaljregulering fylkesveg 60 Storelva bru, Utvik

Formannskapet vedtok i møte 03.10.23, 2.gongs offentleg ettersyn av forslag til detaljregulering for Fv.60 Storelva bru, Utvik. Frist for å sende inn merknader er 17.11.23.

Aktuelle plandokument er gjort tilgjengelege på Stryn kommune sitt planregister arealplaner.no, søk på planID 2018005.

Planforslaget vert lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn i 6 veker.

Eventuelle merknadar skal sendast skriftleg til
Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn
eller til postmottak@stryn.kommune.no innan 17.11.23.