Freding av Singerheimen/ Dalheim

Vestland fylkeskommune føreslår å frede Dalheim, også kjent som Singerheimen, gnr. 86 bnr. 27 i Stryn kommune.

Forslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i Stryn kommune og Vestland fylkeskommune. 
Eventuelle merknadar til fredingsforslaget må sendast til Vestland fylkeskommunen innan 20. februar 2020.

Nærare opplysningar får du hos Vestland fylkeskommune, vestlandfylke.no tlf. 05557
E-post: post@vlfk.no

 

Dokument i samband med fredinga