Høyringar av jaktforskrifter

Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst skal endrast, medan forskrift om jakt mv. i statsallmenning skal erstattast med ei ny.

Forslag om endringar i forskrift om utøving av jakt, felling og fangst

Miljødirektoratet ser behov for en presisering av regelverket og modernisering av begrepsbruken knyttet til jegerprøven. I tillegg er det et økende fokus blant jegere for å benytte blyfrie kuler til jakt. Vi foreslår derfor å endre kravet til rifleammunisjon for storviltjakt i forskriften, slik at det blir mulig å benytte blyfrie kuler i kaliber 6,5 til storviltjakt.(Miljødirektoratet)

Skjema for elektronisk tilbakemelding med frist 8. januar 2021.

 

Forslag til forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Miljødirektoratet sender på høring forslag til ny forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning. Gjeldende forskrift med samme tittel ble fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 8. mars 2004 med hjemmel i fjellovas §§ 25 og 26. 
(Miljødirektoratet)

Skjema for elektronisk tilbakemelding med frist 15. februar 2021.

 

Alle høyringar frå Miljødirektoratet finn du her