KDPL vassforsyning i Stryn kommune - melding om offentleg ettersyn

Kommunedelplan for vassforsyning i Stryn kommune er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 6.12.2019 – 31.01.2020.

I samsvar med plan- og bygningslova av 2008 med endringar, § 5-2 og vedtak i Formannskapet i møte den 27.11.2019, sak F-sak 163/19, er Kommunedelplan for vassforsyning i Stryn kommune lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 6.12.2019 – 31.01.2020.

Framlegg til KDPL vassforsyning i Stryn kommune er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn på servicekontoret til Stryn kommune i Tonningsgata 4.

Eventuelle merknadar må sendast til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, eller på
e-post: postmottak@stryn.kommune.no
innan 31.01.2020.

 

Kommunedelplan for Vassforsyning - Høyring planutkast (PDF, 422 kB)

Kommunedelplan for Vassforsyning 2019 - 2030 (PDF, 6 MB)

Innspel frå kommuneoverlegen i Stryn som gjeld Kommunedelplan for Vassforsyning 04.11.19 (PDF, 287 kB)