Kommunale mål for forvaltning av hjort 2020-2030

Stryn kommune har starta opp arbeidet med å fornye dei kommunale måla for jakt for 2020-2030. Frist for innspel er sett til 15. april 2020.

Desse kommunale måla for forvaltning av hjort i Stryn kommune 2020-2030 er lagt ut til høyring på kommunesenteret, 3. etg. Tonningsgata 4.

Eventuelle innspel kan sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 STRYN.


Frist for innspel: 15. april 2020.