Kommunedelplan for Oppstryn

I sak KS-083/19 den 24. september 2019 vedtok kommunestyret, i medhald av § 11-15 i plan- og bygningslova, Kommunedelplan for Oppstryn.

Plankart, planomtale med føresegner og andre sakspapir finn ein i lenkjene under, på kommunen si kartløysing og i papirversjon på kommunesenteret.

Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.