Kommunedelplan for Vikane

Stryn kommune har vedteke oppstart av kommunedelplan for Vikane og høyring av planprogrammet. Frist for innspel er 20. desember 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 11-12 og § 11-13 har Formannskapet i møte den 09.10.19, FO-141/19, vedteke oppstart av kommunedelplan for Vikane og høyring av planprogrammet.

Planprogrammet er lagt ut til gjennomsyn på kommunesenteret, ved Stryn bibliotek og ved matbutikkane i Innvik og i Utvik, i tida 29.10.19 - 20.12.19. Her står det kva føremål planarbeidet har, planavgrensing, skildring av planprosessen m. m. Planprogrammet (PDF, 1002 kB) finn du her.

Det vil vere eit informasjonsmøte om planen på Heimlund i Innvik tysdag den 26. november kl. 19:00.

Eventuelle innspel til planarbeidet eller til planprogrammet kan sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 STRYN.

Dette skjemaet kan nyttast til å gje innspel til planprogrammet og/eller til sjølve planen:
Innspel til kommunedelplan for Vikane (PDF, 200 kB)

 

Frist for innspel er sett til 20. desember 2019.


Saksutgreiing (PDF, 402 kB)

Planavgrensing Vikane (PDF, 867 kB)