Områderegulering for Stryn sentrum

Stryn kommune har starta opp arbeid med områdereguleringsplan for Stryn sentrum. Frist for innspel er sett til 16. oktober 2018.

Vedtak om oppstart og høyring av planprogram blei gjort av formannskapet i møte den 22.08.18, FO 099/18, med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 og § 12-9.

Føremål med planarbeidet, planavgrensing, skildring av planprosessen m. m. står i

 

Planprogrammet er i tillegg lagt ut til gjennomsyn på kommunesenteret og ved Stryn bibliotek i tida 04.09.18 - 16.10.18.

Planprogrammet og anna informasjon om planen finn ein også i planregisteret. Søk på planid nummer 2018004.

Eventuelle innspel til planprogrammet eller til planarbeidet kan sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 STRYN.

 

 

 

Frist for innspel er sett til 16. oktober 2018.