a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Kommunedelplan for kulturminne - Offentleg ettersyn

 Segestad - Klikk for stort bilete                                                                                                                                                                               I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 har skule- og kulturutvalet i møte 31.01.2017, SK-003/17, gjort vedtak om offentleg ettersyn av kommunedelplan for kulturminne.

Kommunedelplanen skal liggje ute i tida 14.02.17 – 01.04.17. Målsetjinga med planen er i hovudsak å få opp kunnskapen om, og engasjementet for kulturminne lokalt, samt få eit betre oversyn over kva kulturminne som finns i kommunen.

Planframlegget med vedlegg finn ein i lenkjene nedanfor, i tillegg til at det er lagt ut på servicekontoret på kommunesenteret, Stryn bibliotek og Stryn kulturhus.

Innspel eller merknadar kan sendast til postmottak@stryn.kommune.no eller per post til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 STRYN, innan 1.april 2017. Kommunen ønskjer særleg synspunkt på kap. 5 Handlingsdelen i plandokumentet.

Publisert av Lisbeth Lervik Helset. Sist endra 13.02.2017
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering