Publisert 13.03.2017
Kommunevåpen (lite)

Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester – kriterier og ventelister».

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringar i Pasient- og brukerrettighetslova og Helse- og omsorgstenestelova vedrørande «Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister».

Publisert 07.03.2017
Kommunevåpen (lite)

Melding om oppstart av planarbeid, detaljregulering Hydla Klatrepark og Gjestegard. 

Publisert 14.02.2017
Segestad

                                                                                                                                                                               I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 har skule- og kulturutvalet i møte 31.01.2017, SK-003/17, gjort vedtak om offentleg ettersyn av kommunedelplan for kulturminne.

Publisert 14.09.2016
Kommunevåpen (lite)

 LEVERANDØRDIALOGMØTE LÆRINGSPLATTFORM

I samband med ei føreståande anbodskonkurranse gjeldande ny læringsplattform-løysing  for grunnskulen i Nordfjord, inviterer prosjektgruppa aktuelle leverandørar til eit leverandørdialogmøte på Eid 6. oktober. Invitasjon til leverandørdialogmøte. (PDF, 182 kB)

Invitasjonen blir også lagt ut på Doffin: 147706/ LMS2016

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering