Avlingssvikt, dokumentasjon og erstatning 2018

Det er iverksett ulike tiltak for deg som søkjer erstatning i år. Landbruks- og matdepartementet har fastsett spesialreglar for 2018 på fleire område.

Søknad om erstatning bør difor sendast i god tid før søknadsfristen 31. oktober, og grunnen les du her:
Viktig for søkjarar i 2018

For å kunne søkje erstatning må skadane dokumenterast. Dokumentasjonen skal bekrefte skaden, korleis den har oppstått, skadeomfang, og korleis dette har ført til redusert avling. 

Søknadsfristen for å søkje erstatning er 31. oktober. Søknadar som kjem inn etter fristen vil ikkje bli behandla.

Ta kontakt med Stryn kommune om du treng hjelp til å fylle ut søknaden:

Ellen Bodil Kirkeeide 57 87 47 21

Amund Hjelle tlf 57 87 47 20


Fylkesmannen om avlingssvikt, dokumentasjon og erstatning

Landbruksdirektoratet om klimabetinga skader