Barnehageopptak 2019/ 2020

Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. mars. Har du allereie plass til barnet ditt treng du ikkje søkje på nytt.

Kommunen har samordna opptak for kommunale og private barnehagar. Stryn kommune har 8 kommunale barnehagar og 1 privat barnehage. Søknader som kjem inn etter fristen vert liggande på venteliste og tilbod vert sendt ut om der vert ledig plass.

Har du allereie plass til barnet ditt treng du ikkje søkje på nytt.

Dersom du ønskjer du å endre tilbodet, søk på nytt.

 

Du søkjer om barnehageplass her

Du finn informasjon om barnehagane her