Barnehageopptak hausten 2020

Ønskjer du barnehageplass frå august 2020 må du vente til 1. februar med å søkje, dette på grunn av overgang til nytt system for opptak. 

Søknadsfrist er 1. mars.