Betre overvaking av vatn og avløp i Stryn kommune

Stryn kommune har inngått kontrakt med Guard Automation om nytt SD-anlegg (sentral drift) for vatn og avløp.

Kontrakten sikrar betre overvaking av VA-nettet (vatn og avløp) for alle kommunale anlegg i heile Stryn kommune.