Byggesak: Begrensa telefontid og drop-in 12.00 - 14.00

Avdeling for byggesak og regulering har for tida stor saksmengde, og vil i ein kortare periode ha begrensa telefontid og drop-in. Vi ser det svært positivt med høg aktivitet, men ber om forståing for viktigheita av å få behandla søknadane som ligg på vent.

Fram til 16. september kan du nå sakshandsamar på telefon eller drop-in mellom 12.00 og 14.00.

Dersom tidspunktet for drop-in ikkje høver, kan du avtale nytt tidspunkt i telefontida.

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan og bygningslova