Det er innført fleire nasjonale smitteverntiltak frå 4. januar 2021

Søndag 3. januar vart det presentert fleire nasjonale tiltak for å ta kontroll på smittespreiinga av koronaviruset. Etter råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringa beslutta å forsterke smitteverntiltaka og justere dagens nasjonale anbefalingar, slik at kommunane har kapasitet til å handtere lokale utbrot og få på plass meir testkapasitet. Det blir forsterka nasjonale smitteverntiltak foreløpig fram til 18. januar 2021. 

  1. Anbefalingar for alle i heile landet
  2. Reglar for heile landet
  3. Nye tiltak i kommunar og regionar med mykje smitte

Les om alle tiltaka her