Detaljregulering Indrebøen, konsentrert bustadbygging - melding om offentleg ettersyn

Planområdet er lokalisert mellom sekundærstasjonen i Bø/Stryn ungdomsskule, rv 15 og bustadane langs Riisevegen 10,12,18 og 22.

Jfr. Sektorutval for tekniske saker, møte den 05.06.18, sak 042/18 .

I samsvar med plan- og bygningslova 2008 § 12-11 blir framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i tida 19.06.18 – 10.08.18 på servicekontoret til Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Planframlegget med føresegner kan du sjå her søk på nr 2016007

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Stryn kommune v/sektorutval for tekniske saker, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, eller på e-post: postmottak@stryn.kommune.no innan 10.08.18

 

Avdelingsleiar, byggesak og regulering