Ekstra tøming av septiktank

Slamtøming i Stryn kommune blir utført av Norva24.

Treng du ekstra tøming kontakt Norva24, tlf. 57 87 46 66  e-post: stryn@norva24.no

Ekstratøming må betalast av eigar av slamavskiljar. Blir fakturert direkte frå tømeselskapet.

 

Her kan du sjekke tanken din på Norva24

Slamgebyr for 2018