Ekstremt høg vass-stand 10. og 11. februar

Meteorologisk institutt (Met) varslar om ekstremt høg vass-stand (rødt nivå) måndag 10. og tysdag 11. februar for Vestland. Den høge vass-standen er ein kombinasjon av høgt tidevatn og opphoping av vatn som følgje av vind mot kysten og lågt trykk. Vass-standen vil vere høgast natt til tysdag mellom 23.00 og 03.00, og Met  forventar at vass-standen vert høgare enn under ekstremveret Didrik i januar.

 

Sjå meir om varselet på varsom.no