Er du mor eller far til ungdom i 15- 16 års alderen? Sjå her!

Program for foreldrerettleiing (ICDP) er for alle foreldre med barn opp til 18 år. Gjennom ICDP foreldregrupper kan du møte andre foreldre for å utveksle erfaringar.

Foreldregruppene er eit gratis lavterskeltilbod som alle foreldre kan vere med på, målsetjinga er trygge foreldre.

Oppstart: Torsdag 29. oktober på Stryn helsestasjon