Faste medlemmar i Stryn kommunestyre 2019-2023

Ved ein feil blir ikkje heile lista over representantar i Stryn kommunestyre presentert under politisk representasjon i valperioden. Vi håpar å få det i orden så snart som råd. 

Faste medlemmar i Stryn kommunestyre 2019-2023:

Anders Magne Vik, Framstegspartiet
Arnljot Sæternes, Høgre
Arnt Magne Paulen, Senterpartiet
Aud Kristin Løvlid, Høgre
Barbro Hammer Moen, Høgre
Bjørn Aage Haugen, Arbeidarpartiet
Bjørnar Bøe, Senterpartiet
Ellen Hilde Hauge, Høgre
Endre Bø, Venstre
Grete Haugen Vinsrygg, Senterpartiet
Haldor Andre Lungård Hove, Arbeidarpartiet
Inge Arne Bøe, Høgre
Jan Træen, Arbeidarpartiet
Jarle Hessevik, Arbeidarpartiet
Johan Berge, Senterpartiet
Kari Synnøve Muri, Kristeleg Folkeparti
Kjell Ove Bergset, Senterpartiet
Oddbjørn Reme, Senterpartiet
Per Atle Kjøllesdal, ordførar Senterpartiet
Rune Myklebust, Senterpartiet
Silje Åsnes Skarstein, Senterpartiet
Sonja Merethe Øvre-Flo, Høgre
Sven Flo, Høgre
Torstein Tvinnereim, Venstre
Vegard Rake Midtun, Høgre