Fastsetjing av planprogram for områderegulering Stryn sentrum

Stryn kommunestyre vedtok fastsetting av planprogram i sak 033/19, 26.03.19.

Her kan du sjå planprogram og vedtak med vurdering av innkomne innspel i høyringsperioden søk på nr 2018004.

Tettstaden Stryn er avgrensa mellom Riise bru i aust, Grønevik i vest, Visnes i sør og Tonningbakkane i nord, og har eit folketal på omlag 2600 innbyggjarar.