Frå 1449 til 4651

Då Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommuner slo seg saman til Vestland fekk alle kommunane tildelt nye kommunenummer. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har fastsett dei nye kommune- og fylkesnummera. 1. januar gjekk Stryn frå kommunenummer 1449 til 4651. 

Regjeringen.no om nye kommune- og fylkesnummer

 

KS* om konsekvensar av å endre kommunenummer

*KS (inntil 2004 Kommunenes Sentralforbund) er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge.