Frå rødt til gult nivå for ungdomsskular og vidaregående skular

Regjeringa vidarefører delar av koronarestriksjonane som vart sett i kraft 4. januar. Smittevernnivået på vidaregåande skular og ungdomsskular går frå rødt til gult nivå, men det nasjonale skjenkeforbodet vert vidareført.

Frå onsdag 20. januar er det nasjonale tiltaksnivået tilbake på gult nivå for ungdomsskular og vidaregåande skular. Regjeringa vidarefører i hovudsak dei strenge smitteverntiltaka for å stoppe ei ny smittebølge, men gjev  nokre lettelsar for born og unge. Men alle bør uansett begrense sosial kontakt.

Frå rødt til gult nivå for ungdoms- og vidaregåande skular

Regjeringa vidarefører dei fleste nasjonale tiltaka, men gjev lettelsar for born og unge