Framlegg til åtferdsreglar for Breng i Lodalen, Stryn kommune

Framlegg til åtferdsreglar (ferdselsrestriksjonar) etter friluftslova §15, for Breng i Lodalen, ligg ute til offentleg høyring i perioden frå 15. mars til 15. april 2019.

Høyringsbrev. Åtferdsreglar etter friluftslova § 15 for Breng i Lodalen (PDF, 360 kB)

Kart over området (PDF, 2 MB)

Framlegg til høyring av åttferdsreglar etter friluftslova §15 for Breng (PDF, 456 kB)

Akutte og langsiktige tiltak for ei levedyktig turistnæring i Lodalen 14.9 (PDF, 549 kB)

Akutte og langsiktige tiltak for ei levedyktig turistnæring 10.10 (PDF, 496 kB)

Referat frå arbeidsmøte med grunneigarane på Tyva, Haugen og Sæten (PDF, 364 kB)

Breng - merknader til dokument (PDF, 373 kB)

 

Uttale til høyringa må rettast skriftleg i brev til Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn
eller på e-post til postmottak@stryn.kommune.no 

Frist for innspel er 15. april.

Eventuelle spørsmål om høyringa kan rettast til Stryn kommune tlf 57 87 47 00
eller til miljøvernleiar Odd Rønningen tlf 57 87 47 16.


Stryn kommune,
avdeling plan og næring
miljøvernleiar Odd Rønningen