Fristen for å søkje produksjonstilskot i landbruket er 15. oktober

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du info og søknad

Søknad om regionalt miljøtilskot