Fristen for å søkje produksjonstilskot i landbruket er 15. oktober

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars

  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1. oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, og den vert i februar året etter søknad.

Søknaden må leverast elektronisk, her finn du søknaden

Meir informasjon og regelverket for «Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid» finn du på heimesida til Landbruksdirektoratet.