Fylkesveg 698 Blakset - Robjørgane

I samband med bygginga av ny Blaksettunnel vert fylkesveg 698 stengd ved Robjørgane måndag til torsdag i desse tidsromma:

  • 09.00-12:00
  • 13.00-15:00
  • 17.30-21:00
  • Stengingane vert tilpassa lokale bussruter.

Øvrige trafikantar må halde oppsette tider. Stengingane varer t. o. m. veke 27 (til og med torsdag 4. juli).