Fylkesveg 698 ved Blakset

Oppdaterte stengjetider for Blaksettunnelane, gjeld til 14. oktober:

Måndag-torsdag:

  • 09.00-12:00

  • 13.00-15:00

  • 17.30-21:00

    Vegen kan bli stengt inntil 15 minutt alle dagar.