Gatelysa i Vik og på Hol er i orden

Entreprenør har fiksa kabelfeilen så veglysa virkar som dei skal frå Fluorlux og oppover Holevegen.

Her kan du melde feil på kommunale veglys/gatelys