Helsesøster blir Helsesjukepleiar frå 2019

Frå 1. januar 2019 er helsesjukepleiar den nye tittelen for helsesøster, ein ny tittel med same kompetanse.

Helsesjukepleiaren

  • er sjukepleiar med vidareutdanning/ master innan helsefremmande og forebyggande arbeid for barn og unge mellom 2-20 år.
  • er ekspert på barn og unge si helse
  • kan gje vaksiner og rekvirere prevensjon
  • møter alle barn og er forkjemparar for eit vidt normalbegrep