Hjelp oss å bli betre

Då koronakrisa ramma oss i mars, måtte helsesenteret innføre ein del smitteverntiltak. No ønskjer legekontoret og helsestasjonen å evaluere tiltaka som vart gjort. Korleis har du opplevt å vere pasient?

Har du nokre minutt set vi pris på at du fyller ut dette skjemaet og sender inn. Undersøkinga er anonym.