Klatreparkane i Stryn sentrum og Oppstryn skule og barnehage stengt etter kontroll

I kontrollen er det funne feil som gjer at det er nødvendig å stenge for klatring. 

I klatreparken i Stryn sentrum er eine delen av klatrepraken stengt, og det er ikkje lov til å bruke. Sjølve klatretrånet er også  kontrollert og er i orden. 

Ved Oppstryn skule og barnehage er klatreparken stengt.