Kokepåbod i Stryn sentrum

Det har vore ein vasslekkasje i Stryn som no er lokalisert. Det har gått ut store mengder vatn og det har ført til at vatnet kan vere forurensa. Vi har innført kokepåbod for Vik, Hool, Visnes, Hogane, Stryn sentrum og opp til Rise. Kokepåbodet gjeld fram til ny beskjed blir gjeven. Gjeld kun abonnentar tilknytt Stryn vassverk.

 

Kokepåbod for Vik, Hool, Visnes, Hogane, Stryn sentrum og opp til Rise.