Kommunedelplan for kultur 2018

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 og §11-13, samt vedtak i skule- og kulturutvalet 05.06.18, vert det kunngjort revisjon av kommunedelplan for kultur.

Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida: 18.6-13.8.2018 på biblioteket, kulturhuset og kommunesenteret.

Kommunedelplan for kultur 2018 (PDF, 954 kB)

Merknader/ innspel skal sendast til: postmottak@stryn.kommune.no eller Stryn kommune v/kulturavdelinga, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.