Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021 – offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova §11-14 har skule- og kulturutvalet i møte 03.09.20, gjort vedtak om offentleg ettersyn av Kommunedelplan for kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021.

Kommunedelplan og handlingsprogram ligg ute i tida 07.09.20-18.10.20.

Kommunedelplan med handlingsprogram finn du på kommunesenteret, i Stryn kulturhus og på Stryn bibliotek.

 

 

 

Handlingsprogram kultur 2021-2024 (PDF, 251 kB)

Handlingsprogram anlegg 2021-2024 (PDF, 387 kB)

 

Innspel/merknad skal sendast til postmottak@stryn.kommune.no med frist 18. oktober 2020.