Kommunedelplan for kultur og idrett 2021-2031

Kunngjering om oppstart av planarbeid – Planprogram til offentleg ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova §11-12 og §11-13, samt vedtak i skule- og kulturutvalet 30.01.20, vert det kunngjort revisjon av kommunedelplan for kultur og idrett.

Planprogrammet vert lagt ut til offentleg ettersyn i tida: 3.02 – 15.03.2020 på biblioteket, kulturhuset og kommunesenteret.

Merknader/ innspel skal sendast til: postmottak@stryn.kommune.no eller Stryn kommune v/kulturavdelinga, Tonningsgata 4, 6783 Stryn.