Koronavaksine

Vi er no komne til aldersgruppa 75-84 år (gruppe 3). Foreløpig ringjer vi til alle, du treng ikkje ta kontakt. Når vi får mange nok vaksinedosar opnar vi opp for sjølvregistrering. Vi oppfordrar alle til å nytte sjølvregistrering når den tid kjem, og at eventuelt pårørande hjelper til om nokon skulle har problem. Meir informasjon kjem.

Piroriteringsrekkefølgje frå Folkehelseinstituttet:

  1. Bebuarar i sjukeheim
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75-84 år
  4. Alder 65-74 år og på same tid 18-64 år i høgrisikogruppe, merka*

 

Medisinske høgrisikogrupper*:

• Organtransplantasjon

• Immunsvikt

• Hematologisk kreftsjukdom siste fem år

• Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft /spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift

• Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungesjukdom (til dømes ALS eller Downs syndrom)
• Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon

 

Har du spørsmål kan du kontakte kommunen på vaksine@stryn.kommune.no
eller ring 992 83 595 (måndag – fredag 10-12).