Kvitefjell, Loen

    

Tomt nummer 6 i Kvitefjell bustadfelt i Loen er ledig.


Kart Kvitefjell, Loen
 

Søknadsfrist for tildeling/ kjøp av tomt er sett til 08.07.20. Tomta vert tildelt etter Stryn kommune sine reglar for tildeling av tomter i kommunale bustadfelt.

Om det ikkje melder seg kjøparar innan fristen vert tomta tildelt første som søkjer.  

 

   Pris
Tomt nr. 6   ca kr 315.000