Landbruket i Vestland mot år 2030 - Landbrukskonferansen 2022

Den årlege landbrukskonferansen blir i år i Førde 6. og 7. september og handlar om verdien av å produsere mat, opplyser Vestland fylkeskommune. Fristen for å melde seg på er 19. august.

Verdien av å produsere mat skal på dagsorden på landbrukskonferansen for Vestland i september. Å ta vare på matjorda og bøndene er fundamentet for ei positiv utvikling.

Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland og Innovasjon Norge Vestland inviterer til landbrukskonferansen.

 

Informasjon, program og påmelding