LivOGLyst-konferansen 3. oktober

3. oktober vert LivOGLyst-konferansen arrangert på Skei. Påmeldingsfrist for konferansen er 20. september kl. 23.00. 

Lag/organisasjonar melder seg på direkte til fylkeskommunen 

 

Program

kl. 10.00: Vel møtt og intro til dagen

kl. 10.20: Korleis kan kommunar og frivillige bli motiverte til felles samfunnsutvikling? v. Moa Björnson (digitalt)

kl. 11.00: Parallellsesjonar: Kva er LivOGLyst-programmet og korleis søkje?

kl. 11.00: Parallellsesjonar: Erfaringsdeling for eksisterande LivOGLyst-prosjekt

kl. 12.00: Lunsj

kl. 13.00: Inspirasjon frå LivOGLyst-prosjektet Hyllestad sentrum: «Hjelp til sjølvhjelp – Korleis oppmuntrar eg folk til å gjennomføra eigne idear?»

kl. 13.30: Inspirasjon frå LivOGLyst-prosjektet Løvstakken: «Alle skal med – Korleis inkludera eit mangfald av menneske i LivOGLyst-prosjektet»

kl. 14.00: Inkludering av ungdom i lokalsamfunnsarbeid: Korleis engasjere neste generasjon? v. Terje Olav Lærø

kl. 14.45: Avslutning for dagen

 

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikle lokalsamfunnet ditt. Eit LivOGLyst-prosjekt skal legge til rette for at alle som bur i området, får høve til å bidra. No kan du gjennom ein friviljug organisasjon søkje om tilskot. Konferansen er for eksisterande LivOGLyst-prosjekt og for dei som ønskjer å søkje om å bli med i nettverket.

Les meir om prosjektet her